Още 6 месеца за пререгистрация на фирми

register

С 6 месеца /половин година/ ще се удължи срокът за преригистрацията на търговските дружества. Това предвиждат промени в Закона за Търговския регистър, приети от парламента на първо четене.

 

Измененията се предлагат заради невъзможността за пререгстрация в разумния тригодишен срок, предвиден в закона, е записал в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Това в същото време ще мотивира според кабинета непререгистрираните търговци сами да поискат пререгистрация в срок.

Обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в Търговския регистър да се оповестяват без информация, представляваща лични данни, предвижда законопроектът. Изключение се прави за данни, за които със закон се изисква да бъдат оповестени, информира БТА.

Всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30 юни 2011 г. не са поискали пререгистрация, да не бъдат пререгистрирани служебно, както се правеше досега, а да бъдат заличени. Това предвиждат още приетите на първо четене промени днес.

Едноличните търговци ще бъдат заличени, защото те отговарят с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели като търговци. Клоновете ще бъдат закрити. Фирмените им дела ще бъдат архивирани и съхранявани от окръжните съдилища, информира Dariknews.bg.

Припомняме ви, че в края на тази година изтича срокът за пререгистрация на фирмите в Търговския регистър. Според последни данни на шефа на Агенцията по вписванията официално подлежащите на пререгистрация фирми са малко над 1 милион.

Източник: econ.bg