В края на август бюджетът на червено с 1.5 млрд. лв.

budgetДефицитът по Консолидираната фискална програма в края на август е бил 1.537 млрд. лв., съобщиха от Министерство на финансите. Липсите в него са се формилали от 1.448 млрд. лв. дефицит по националния бюджет и 88.9 млн. лв. от европейски средства. За сравнение през юли общият недостиг беше 1.2 млрд. лв., а на месечна база беше отчетен минимален излишък от близо 300 млн. лв.

 

Постъпленията в хазната в края на август са били 15.302 млрд. лв. Това са 62.3% от актуализираните разчети за 2010 г. От МФ отчитат положителни сигнали за стабилизиране на постъпленията от данъци - най-вече при косвените данъци. данъчните приходи на консолидирано ниво за юли и август на месечна база са по-високи от приходите за юли и август 2009 г. Това са първите два месеца от началото на годината с ръст на данъчните приходи на месечна база спрямо 2009 г.

Постъпленията от данъци са общо11.957 млрд. лв., включително и от осигурителни вноски към края на август. ОТ преки данъци в хазната са влезли 2.232 млрд. лв., а 5.853 млрд. лв. са дошли от косвени данъци. От ДДС са постъпили 3.625 млрд. лв., от акцизи - 2.151 млрд. лв., от мита - 77.6 млн. лв. и 489.5 млн. лв. – от други данъци. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски възлизат на 3.232 млрд. лв. към края на август. Неданъчните приходи и помощите пък са 3.335 млрд. лв.

Вноската ни към ЕС и разходите по консолидирания бюджет са 16.839 млрд. лв. към края на август. Спрямо миналата година е отбелязано свиване на разходите с 221.8 млн. лв., съобщават от МФ.

Ръстът при социалните и здравноосигурителните разходи от 9.9% спрямо тези от август 2009 г. се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи. Разходите за субсидии към края на август нарастват спрямо същия период на 2009 г. със 189.1 млн. лв., което се дължи основно на по-високия размер изплатени субсидии по Програмата за развитие на селските райони.
Текущите нелихвени разходи в края на август са били 14.208 млрд. лв., капиталовите разходи – 1.735 млрд. лв., а лихвените плащания – 428.7 млн. лв. Чрез фонд „Тютюн“ през август са разплатени 116 млн. лв. на тютюнопроизводителите за реколта 2009 г. Частта от вноската на България за бюджета на ЕС е била 466.7 млн. лв. Според данните на министерството, фискалният резерв към 31 август е бил 6.2 млрд. лв.

Вход за клиенти

Кратка анкетка

Бизнесът е по-добре през:

Валутни курсове

Конвертор на валути в реално време. Обменните курсове се актуализират на всеки 30 минути!
Сума:
От валута:
Във валута:

Кой е в сайта

В момента има 9 посетителя в сайта